top of page
01 16-9

Dům v Českém středohoří

Navázat na lokální architekturu Českého středohoří, a zároveň vytvořit originální návrh rodinného domu, který obsahuje mnoho jemnosti a ohleduplnosti - to byl nelehký úkol, kterého se nám věříme podařilo dosáhnout.

Svažitá parcela velmi neobvyklého tvaru, úzkého a podlouhlého, byla od začátkou náročnou výzvou. Rozšiřující se pozice uprostřed a zároveň výhledy na okolní krajinu jasně určily vhodnou pozici pro rodinný dům. 

Přejeme, aby byl štastným domovem.

PŘIPRAVUJEME

LOKALITA

České středohoří

bottom of page