top of page
01 16-9

Hasičská stanice a komunitní centrum Hlinná

Pro obec Hlinná jsme navrhli budovu hasičské stanice a komunitního centra. Jedná se o vyzvanou soutěž, kdy obec oslovila vícero ateliérů o návrh. Aktuálně probíhá připomínkování ze strany občanů i zastupitelstva.

Náš návrh vychází z tvaru stávajícíhí objektu hasičské stanice, který je bohužel v technicky velmi špatném stavu. Pracujeme s lokálním tvaroslovím a materiály, navrhli jsme využít kameny, které budou k dispozici po bouracích pracích stávajícího objektu.

Objekt zahrnuje kromě zázemí pro hasiče též prostory pro místní obyvatele - komunitní prostory budou umožňovat pravidelná setkávání, tvůrčí kroužky a bezpečné zázemí v blízkosti dětského hřiště.

PŘIPRAVUJEME

LOKALITA

České středohoří

bottom of page