top of page

Spolkový dům Velešín (soutěž)

Návrh Spolkového domu Velešín spolutvoří novou identitu města – moderního města s vizí, města svých občanů, města s bohatým společenským životem a aktivními zájmovými spolky.

Spolkový dům se vyznačuje lehkostí a elegancí, jeho architektura je inspirována sala terrenami (zahradní sály z období baroka), loggiemi z období renesance, kolonádami a altány. Obloukovým motivem a jemností navazuje na renesanční architekturu i téma jihočeského selského baroka, vhodně se doplňuje s přes ulici sousedící budovou obecního úřadu.

Hlavní principy návrhu jsou: aktivace prostoru okolo budov, multifunkční využití (kultura, sport, svatby apod.), propojitelnost a zároveň dělitelnost vnitřních prostor - možnost konání akcí ve všech prostorách budovy a včetně dvora.

Výsledky soutěže můžete prohlížet na webu České komory architektů

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/spolkovy-dum-velesin

SOUTĚŽ

2021

LOKALITA

Velešín - Jižní Čechy

bottom of page